top of page

İADE,İPTAL KOŞULLARI

Üye, Tüketici Mevzuatı uyarınca, işbu Sözleşme’nin onaylanarak, üyeliğin başladığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma bildirimini ClubMAM theclubmam@gmail.com mail adresine kimlik ibrazı ile yapacağı yazılı bir bildirim yoluyla bildirmek kaydıyla Sözleşme’den cayma ve üyeliğini iptal ettirme hakkını haizdir. Bu durumda söz konusu üyelik ücreti 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir kesinti yapılmaksızın Üye’ye iade edilecektir. Sözleşmenin imza tarihini takip eden 14.günden sonra yapılacak üyelik iptallerinde ise (Tam teşekkülü devlet hastanesinden alınmış “Spor yapamaz” heyet raporu ve şehir/ülke dışına taşındığına dair belge ibrazi hariç olmak üzere) herhangi bir bedel iadesi kesinlikle yapılmaz. Ancak; spor yapamaz raporu alınması ya da şehir/ülke dışına taşınıldığına dair belgelerin sunulması ve ClubMAM tarafından uygun görülmesi ve benzer durumlarda, Sözleşme toplam bedelinin %10’u tutarındaa sözleşme-masraf kesintisi uygulanmasının yanı sıra, eğitim bedeli ve üyelik talebinin yapıldığı gün itibariyle “geçen üyelik süresi” hesaplanır ve kalan süreye ait üyelik bedeli iade işlemleri yapılır. Geçen üyelik süresinin hesabında, Üye’nin ClubMAM’ı  fiili olarak olarak kullanıp kullanmamış olmasının bir önemi yoktur.

Aşağıda sayılan iade seçenekleri dışında, üyeliklerde para iadesi yapılmamaktadır. Üyelikler hizmeti satın alandan başkası tarafından kullanılamaz ve devredilemez. ClubMAM’ın üyelik şartlarını tek taraflı olarak değiştirme hakkı saklıdır.

İade işleminizi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek yapabilirsiniz;

Para İadesi: Satın almış olduğunuz hizmetinizi, ödeme tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde iade edebilirsiniz. Ödeme ile ilgili belgeleri yukarıda belirtilen adrese gönderdiğiniz takdirde, hizmet bedeli banka hesabınıza aktarılır. Hizmeti belirli bir süre kullanmış olmanız halinde kullandığınız süreye karşılık gelen hizmet bedeli düşülerek geri kalan sürenin hizmet bedelinin iadesi tarafınıza gerçekleştirilecektir.

Başka bir üyelik paketi ile değiştirme: Satın almış olduğunuz hizmeti, üyelik süresi içerisinde, mevcut paketinize denk düşen başka bir hizmet ile değiştirebilirsiniz. İşbu değişim talebini ClubMAM’a ilettiğiniz tarihten itibaren değerlendirmeye alınarak, programların kontenjanının müsait olması halinde onaylanabilir. Aksi halde mevcut hizmetinizden faydalanmaya devam etmeniz gerekmektedir. Bu sebep ile para iadesi istenemeyecektir.

 İşbu sözleşme imza tarihinde uygulanmış olan indirimler, kampanyalar, hediye aylar v.b. üye lehine olan tüm uygulamalar yalnızca bu sözleşme için geçerlidir. ClubMAM’ın üyelik yenilemelerinde ve/veya üçüncü kişilere aynı uygulamaları yapma yükümlülüğü bulunmadığı gibi; ClubMAM’ın işbu üyelik sözleşmesi süresini uzatmama ve üyelik bittğinde; Üye’ye yeni bir üyeliği sebep göstermeksizin satmama/ yenilememe hakkı saklıdır.

CLUBMAM, mesafeli satış yönetmeliğinin 12. maddesinin 1. fıkrasına göre tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14  gün içinde, iade koşulları sağlanması dahilinde bütün bedelleri geri ödemekle yükümlüdür. Satın aldığınız ürünü, kargodan teslim aldığınız günden itibaren 14 gün içinde CLUBMAM'a başvurarak iade koşulları dahilinde iade edebilirsiniz. 14 günü aşan iade talepleri için işlem gerçekleştirilememektedir.

Ürünlerin cayma hakkı dahilinde iade alınabilmesi için satın alınan ürünün orijinal kutusunda ve içinde bulunan ambalajlara zarar verilmemiş olması, faturasının ve tüm tamamlayıcı aksesuarlarının yanı sıra, varsa hediye olarak verilen promosyonlu, kampanyalı ürünlerle birlikte aynı anda hasarsız ve eksiksiz gönderilmesi gerekir. Satın alınan ürün paketlerinin açılması halinde, cayma hakkı kapsamında iade alınamaz.

Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır. Aksi halde iade alınamamaktadır:

  • Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin ürünler (Bilgisayar sarf malzemeleri , her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD)

  • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler (kozmetik,kulaklık vb.)

Cayma hakkının geçerli olmadığı ürünler ve hizmetler aşağıdaki gibidir:

  • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler .

  •  Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler.

  •  Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler.

  •  Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler .

  • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar.

  •  Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek – içecek tedariği veya dinlenme,inziva amacına yönelik hizmetler.

  • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar.

  • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler.

bottom of page